Osteopaattinen hoito

Ruuansulatus- ja vatsavaivat

Ruuansulatusongelmat ja vatsavaivat liittyvät usein stressiin tai sopimattomiin ruoka-aineisiin. Keskushermosto säätelee ruuansulatusta autonomisen hermoston ja pääasiassa parasympaattisen kiertäjä- eli vagushermon kautta. Stressi kuitenkin aktivoi sympaattista hermostoa, mikä estää parasympaattisen hermoston toimintaa ja sitä kautta heikentää ruuansulatusta. Vatsavaivoissa osteopaatti tutkii vatsaontelon faskiaalisia jännityksiä sekä selkärankaa, jonka eri segmenteistä sisäelinten hermotukset saavat alkunsa. Jännitykset selkärangan segmentin ympärillä saattavat häiritä segmentistä lähtevien hermosolujen toimintaa. Jännittynyt sisäelimen faskia estää elimen vapaata liikettä, joka on tärkeää normaalin toiminnan kannalta. Osteopaatin koulutukseen kuuluu viskeraalitekniikoita, joilla voidaan tutkia ja hoitaa sisäelinten ympäristössä esiintyviä jännityksiä.


Mitä muuta osteopaatti voi hoitaa?