Osteopaattinen hoito

Stressi

Stressi on ihmisen luonnollinen keino selviytyä uhkaavista tilanteista ja vaaroista. Stressireaktio ohjaa verenkiertoa lihaksille jotta saataisiin lisää voimaa käytettäväksi taisteluun tai pakenemiseen. Verenkierto vastaavasti heikkenee sisäelimiltä, jotka ovat tärkeässä osassa ruuansulatuksessa eli energian keräämisessä, kuona-aineiden poistamisessa ja kehon sisäisen tasapainon säätelyssä. Stressi nostaa fyysistä suorituskykyä ja valmiustilaa, mutta samalla heikentää palautumista, kudosten uusiutumista, aineenvaihduntaa ja immuunipuolustusta. Näistä syistä johtuen hetkellinen stressi on hyödyksi, mutta krooninen stressi kuluttaa kehon voimavaroja ja siksi siihen liittyy usein voimattomuuden ja väsymyksen tunnetta. Nykypäivänä stressireaktiota ei ole useinkaan enää aktivoimassa vaaralliset tai henkeä uhkaavat tilanteet, joten stressijärjestelmä on oppinut reagoimaan nykypäivän uhkaaviin ärsykkeisiin, kuten työkiireisiin tai sosiaalisiin ongelmiin. Tästä syystä stressireaktio jää helposti osittain päälle, sillä stressiä aiheuttavat tekijät, kuten työ- tai perheasiat, ovat usein läsnä päivittäin. Jos ihmisellä ei ole keinoja rentoutumiseen ja palautumiseen, saatetaan päätyä noidankehään jossa stressistä johtuva väsymys nostaa stressitasoja entisestään, mikä pahimmassa tapauksessa voi lopulta johtaa uupumiseen.

Stressin oireet

Krooninen stressi voi ilmentyä esimerkiksi uniongelmina, keskittymisvaikeuksina, väsymyksenä tai ruuansulatusongelmina. Yliaktiivinen sympaattinen hermosto voi lisätä lihasjännityksiä, mistä voi seurata esimerkiksi päänsärkyä. Stressi myös heikentää immuunipuolustusta, minkä takia keho voi olla alttiimpi sairauksille. Stressitilan helpottamiseksi osteopaatti pyrkii etsimään asiakkaan kanssa tämän elämästä stressitekijöitä, joihin tämä pystyisi vaikuttamaan. Oikeanlaista hengitystekniikkaa hyödyntämällä kehoa saadaan rentoutettua, mikä mahdollistaa stressistä palautumisen. Autonomisen hermoston toimintaa voidaan tasapainottaa hoitamalla kudosjännityksiä sympaattisten ja parasympaattisten hermojen kulkureiteiltä, sekä käyttämällä yleisesti kehoa rauhoittavia hoitotekniikoita.


Mitä muuta osteopaatti voi hoitaa?