Mitä tietoja sinusta kerätään?

Meille on ensiarvoisen tärkeää säilyttää ja käsitellä asiakkaidemme tietoja turvallisesti. Käytämme ajanvaraukseen ja asiakkaan tietojen kirjaamiseen Ajas asiakashallintajärjestelmää, joka on Valviran hyväksymä A luokan tietojärjestelmä.

Potilastiedot tallennetaan Potilastiedon arkistoon eli Kantaan.

Terveydenhuollon ammattihenkilöinä meillä on velvollisuus kerätä asiakkailtamme seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Henkilötunnus
  • Kotikunta
  • Yhteystiedot
  • Alaikäisen asiakkaan huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
  • Täysi-ikäisen asiakkaan määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista §10)

Asiakkaan tietoihin kirjataan myös lääkärin diagnosoimat sairaudet sekä muita mahdollisesti hoitoon vaikuttavia tekijöitä. Jokaisesta käynnistä tallennetaan haastattelun aikana saadut hoidon kannalta oleelliset tiedot, hoidon eteneminen, osteopaattisessa tutkimisessa saadut tulokset sekä tehdyt hoitotoimenpiteet.

Lisää tietoa Ajas asiakashallintajärjestelmästä voit lukea rekisteriselosteesta.


Takaisin ajanvaraukseen