Mitä käyntiin sisältyy?

Hoitokäynti kestää noin 45 - 60 minuuttia. Ensikäyntiin kuuluu kattava haastattelu, jonka avulla selvitetään käynnin syy ja mahdolliset kivut ja vaivat, sekä kartoitetaan yleisesti terveydentilaan ja oireisiin liittyviä seikkoja. Haastattelun jälkeen osteopaatti tekee tutkimuksia, joita varten asiakasta voidaan pyytää riisumaan osan vaatetuksesta. Tutkimuksiin kuuluu kehon asennon observointia, yksinkertaisia liikkeitä, joilla saadaan kuva nivelten liikkuvuudesta, sekä käsin palpoimalla kehon eri rakenteiden kuten nivelten, lihasten, faskioiden ja muiden kudosten toiminnan analysointia.

Osteopaatin erikoisosaamiseen kuuluu kehon anatomiset yhteydet ja kliininen päättely, joiden avulla oireille voidaan etsiä syytä myös kauempaa kehon muista osista. Haastattelun ja tutkimusten perusteella osteopaatti muodostaa kuvan asiakkaan terveydentilasta ja oireiden mahdollisista syistä. Näiden perusteella tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa osteopaatti osaa myös ohjata asiakkaan lisätutkimuksiin toiselle terveydenhuollon alan ammattilaiselle.

Oireiden parantuminen tai kivun väheneminen saattaa vaatia useampia hoitokertoja. Varsinkin kroonisissa vaivoissa keho saattaa vaatia pidemmän ajan parantuakseen. Useamman käynnin hoitojakson aikana oireiden käyttäytymistä ja hoitojen vaikutusta seurataan jokaisella käynnillä, minkä avulla voidaan löytää kullekin asiakkaalle parhaiten toimivat hoitotavat.


Takaisin ajanvaraukseen